YBiz2020

Maklumat mengenai format pertandingan, penilaian & pemarkahan, terma & syarat boleh diperoleh melalui laman web korporat SME Bank di
https://www.smebank.com.my/en/ybiz2020

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Sekretariat SME Bank Y-Biz Challenge seperti berikut :

Puan Norhamira / Puan Shamiza Adila
Telefon: 03-2615 2002 / 03-2615 2111
Faks: 03-2698 1659
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: SME Bank Y-Biz Challenge